Skip Navigation Links
Giriş        
1/20/2021
BİLDİRİM FORMU 2
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI
 Sayın Katılımcı;

      İşyerinde fiziksel, psikolojik ya da sözel şiddet tüm Dünya’da görülmekte ve hemen hemen tüm ülkelerden rapor edilmektedir. Bu durum; şiddetin saptanması, kurumsal ve kişisel olarak önlem alınması ve eğitimle farkındalık oluşturulması yollarıyla önlenebilmektedir. Bu araştırma sağlık çalışanlarının işyerinde maruz kaldığı değişik şiddet türlerinin görülme durumunu saptamak ve saptanması durumunda önlemeye yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla planlanmıştır.

Ankete vereceğiniz yanıtlar toplu halde analiz edilecek ve raporlanacaktır.

Katılımınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.
A.KİŞİSEL BİLGİLER VE İŞ YERİ BİLGİLERİ
1. Kaç yaşındasınız?  Yaş     
2. Cinsiyetiniz?   
3. Medeni durumunuz nedir?    
4. Şu an çalıştığınız yere başka bir ülkeden göç ettiniz mi?      
5. Eğer taşındıysanız, taşınmanız üzerinden ne kadar zaman geçti?    
6. Mesleğinizi işaretleyiniz?   
7. Şu an çalıştığınız işyerinizdeki pozisyonunuz aşağıdakilerden hangisine en çok uymaktadır?    
8. Mesleğinizde kaçıncı yılınız?  Yıl     
9. Şu an çalıştığınız birimde kaç yıldır çalışıyorsunuz?   Yıl     
10. Vardiyalı çalışıyor musunuz?   
11. Günlük ortalama kaç saat çalışıyorsunuz?  Saat  
12. Akşam 18.00 ile sabah 07.00 arasında çalışıyor musunuz?   
13. Günlük yaptığınız işlerde hastalar ile muhatap oluyor musunuz?     
14. Hastalar ile ne sıklıkta muhatap oluyorsunuz?
15. Genellikle çalıştığınız hasta grubu hangisidir?  
16. Genellikle muhatap olduğunuz hastaların cinsiyeti nedir?
17. Çalışma sürenizin %50’sinden fazlasını aşağıdaki gruplardan hangisi ile geçiriyorsunuz?     
18. Çalışma sürenizin %50’sinden fazlasını aşağıdaki birimlerden hangisinde geçiriyorsunuz?     
19. Çalışma sürenizin %50’sinden fazlasında sizinle aynı işi yapan personel sayısı kaçtır?    
20. Şu anki işyerinizde şiddete maruz kalma konusundaki endişe düzeyinizi belirtiniz. (1. Hiç endişeli değilim - 5. Çok endişeliyim) 
21. İş yerinizde şiddeti kime ya da nereye bildirmeniz konusunda bir prosedür var mı?   
22. İş yerinde şiddete maruz kalmanız durumunda bu durumu bildirmeniz için teşvik eden var mı?
23. İş yerinde şiddeti bildirmeniz için kim tarafından teşvik edilirsiniz?     
B. FİZİKSEL ŞİDDET
Fiziksel Şiddet :Bir kişiye veya gruba karşı, onlar üzerinde fiziksel, cinsel veya psikolojik zarara neden olacak şekilde fizik kuvvet uygulamaktır.
24. Son 12 ayda, iş yerinde yukarda tanımlanan davranışlarından bir ya da birkaçı ile fiziksel tehdide/saldırıya uğradınız mı?     
25. Eğer cevabınız evet ise, en son maruz kaldığınız fiziksel şiddet aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
26. İş yerinde en son uğradığınız fiziksel şiddet aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?   
27. Bunun iş yerinizde tipik (sık görülen) bir fiziksel şiddet olayı olduğunu düşünüyor musunuz?    
28. En son uğradığınız fiziksel şiddet olayında hangi birimde çalışmaktaydınız?  
29. Kim tarafından fiziksel şiddete uğradınız?   
30. Olay hangi saatler arasında meydana geldi?   
31. Olay haftanın hangi gününde meydana geldi?
32. a)  Olaya nasıl cevap verdiniz? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)  
Olay Anında :Olay Sonrasında :33. Sizce bu olay önlenebilir miydi?   
34. Şiddet olayının sonucunda yaralandınız mı?
35. Eğer yaralandıysanız uygun tedavi aldınız mı?   
Sizin başınıza gelen gibi stresli bir olaydan sonra insanların bazen yaşadıkları problemler ve şikayetler aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer alan her bir madde için saldırıya uğradığınızdan beri  bu olaydan dolayı ne kadar rahatsız olduğunuzu belirtiniz.
36. Saldırının, rahatsız edici duygu ve düşünce şeklinde hayalinizde tekrar tekrar canlanması :
37. Olayı hissettirecek duygulardan, olayı düşünme ve konuşmaktan kaçınma 
38. Aşırı tetikte, dikkatli ve savunma durumunda olma
39. Yaptığınız her şeyin boşuna bir uğraş olduğunu mu hissediyorsunuz? 
40. Fiziksel şiddete maruz kaldığınız için işyerinizden izin almak zorunda kaldınız mı?
41. Kaç gün izin aldınız? Gün. 
42. Olayın nedenini araştırmak için her hangi bir işlem yapıldı mı?
43. Eğer işlem yapıldıysa kim tarafından yapıldı?   
44. Yapılan işlemler sonucunda size fiziksel şiddette bulunan kişiye ne yapıldı?  
45. Olayla ilgili olarak yöneticiniz ya da işvereniniz aşağıdakilerden her hangi birini önerdi mi?   


46. Olayın ele alınma yöntemi konusundaki memnuniyetinizi belirtiniz?(1: Hiç memnun değilim, 5: Çok memnunum)  
47. Eğer fiziksel şiddet olayını rapor etmediyseniz veya kimseye anlatmadıysanız neden rapor etmediniz ya da anlatmadınız? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

48. Son 12 ay içinde, işyerinizde sizin dışınızdaki sağlık çalışanlarına yönelik her hangi bir fiziksel şiddet olayına tanık oldunuz mu?  
49. Son 12 ay içinde işyerinizde size ya da çalışma arkadaşlarınıza yönelik olarak uygulanan fiziksel şiddet olayı ile ne sıklıkta karşılaştınız?
50. Son 12 ay içinde işyerinizde size ya da çalışma arkadaşlarınıza yönelik olarak uygulanan fiziksel şiddet olayını rapor ettiniz mi? 
51. Bu rapordan dolayı size yaptırım uygulandı mı? 
C. PSİKOLOJİK ŞİDDET (DUYGUSAL İSTİSMAR) 
Fizik güçle tehdit de dahil, bir kişi veya gruba karşı onların fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimine zarar verebilecek şelkilde kasıtlı güç kullanımıdır. Sözel istismar, mobbing/zorbalık, taciz ve tehditi de içerir.
C1. SÖZEL İSTİSMAR
Sözel İstismar: Bireyi küçük düşüren, aşağılayan, veya bireyin itibar ve değerine saygı duyulmadığını gösteren davranış.
52. Son 12 ayda, iş yerinde yukarda tanımlanan davranışlarından bir ya da birkaçı ile sözel şiddet/istismara maruz kaldınız mı?
   
53. Son 12 ayda ne sıklıkta sözel istismara maruz kaldınız? 
54. Lütfen çalıştığınız kurumda maruz kaldığınız en son sözel istismarı hatırlayınız. Kim tarafından sözel istismara uğradınız?
55. Bunun işyerinizde tipik/sık rastlanan sözel istismar olayı olduğunu düşünüyor musunuz?
56. En son uğradığınız sözel istismar olayında hangi birimde çalışmaktaydınız?     
57. Olaya nasıl cevap verdiniz? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)   
Olay Anında :Olay Sonrasında :Sizin başınıza gelen gibi stresli bir olaydan sonra insanların bazen yaşadıkları problemler ve şikayetler aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer alan her bir madde için saldırıya uğradığınızdan beri  bu olaydan dolayı ne kadar rahatsız olduğunuzu belirtiniz
58. Saldırının, rahatsız edici duygu ve düşünce şeklinde hayalinizde tekrar tekrar canlanması :
59. Olayı hissettirecek duygulardan, olayı düşünme ve konuşmaktan kaçınma
60. Aşırı tetikte, dikkatli ve savunma durumunda olma
61. Yaptığınız her şeyin boşuna bir uğraş olduğunu mu hissediyorsunuz?
62. Sizce bu olay önlenebilir miydi?
63. Olayın nedenini araştırmak için her hangi bir işlem yapıldı mı?
64. Eğer işlem yapıldıysa kim tarafından yapıldı?  (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 
    
65. Yapılan işlemler sonucunda size sözel istismarda bulunan kişiye ne yapıldı?      
66. Olayla ilgili olarak yöneticiniz ya da işvereniniz aşağıdakilerden her hangi birini önerdi mi?

67. Olayın ele alınma yöntemi konusundaki memnuniyetinizi belirtiniz (1: Hiç memnun değilim,  5: Çok memnunum)
68. Eğer sözel istismar olayını rapor etmediyseniz veya kimseye anlatmadıysanız neden rapor etmediniz ya da anlatmadınız? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)     


 
CII. YILDIRMA/ZORBALIK (MOBBING/BULLYING)    
 Yıldırma/Zorbalık(mobbing/bullying) birey olarak veya grup olarak çalışanları intikamcı, zalim veya kötü niyetli girişimler ile küçük düşürmek veya aşağılamak için yapılan tekrarlayan ve uzun süren saldırgan davranış.
69. Son 12 ayda, iş yerinde yukarda tanımlanan davranışlarından bir ya da birkaçı ile Yıldırma/Zorbalığa maruz kaldınız mı?       
70. Son 12 ayda ne sıklıkta Yıldırma/Zorbalığa maruz kaldınız?  
71. Lütfen çalıştığınız kurumda maruz kaldığınız en son zorbalık/bezdiri olayını hatırlayınız. Kim tarafından Yıldırma/Zorbalığa uğradınız? 
72. Bunun işyerinizde tipik/sık rastlanan Yıldırma/Zorbalık olayı olduğunu düşünüyor musunuz?  
73. En son uğradığınız Yıldırma/Zorbalık olayında hangi birimde çalışmaktaydınız?       

74. Olaya nasıl cevap verdiniz? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

Olay anında :Olaydan sonra : 

Sizin başınıza gelen gibi stresli bir olaydan sonra insanların bazen yaşadıkları problemler ve şikayetler aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer alan her bir madde için saldırıya uğradığınızdan beri  bu olaydan dolayı ne kadar rahatsız olduğunuzu belirtiniz.

75. Saldırının, rahatsız edici duygu ve düşünce şeklinde hayalinizde tekrar tekrar canlanması :
76. Olayı hissettirecek duygulardan, olayı düşünme ve konuşmaktan kaçınma
77. Aşırı tetikte, dikkatli ve savunma durumunda olma
78. Yaptığınız her şeyin boşuna bir uğraş olduğunu mu hissediyorsunuz?
79. Sizce bu olay önlenebilir miydi?
80. Olayın nedenini araştırmak için her hangi bir işlem yapıldı mı?  
81. Eğer işlem yapıldıysa kim tarafından yapıldı?
82. Yapılan işlemler sonucunda size zorabalık/bezdiride bulunan kişiye ne yapıldı?  

83. Olayla ilgili olarak yöneticiniz ya da işvereniniz aşağıdakilerden her hangi birini önerdi mi?


84. Olayın ele alınma yöntemi konusundaki memnuniyetinizi belirtiniz 
85. zorbalık/bezdiri olayını rapor etmediyseniz veya kimseye anlatmadıysanız neden rapor etmediniz ya da anlatmadınız? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)


 

C III. CİNSEL TACİZ  
Cinsel taciz: İlgili kişiye saldırı niteliğinde olan onun korkmasına, aşağılanmasına ve utanmasına neden olan istenmeyen, karşılık verilmeyen, hoş karşılanmayan cinsel nitelikteki davranıştır.
86. Son 12 ayda, iş yerinde yukarda tanımlanan davranışlarından bir ya da birkaçı ile cinsel tacize maruz kaldınız mı?    
87. Son 12 ayda ne sıklıkta cinsel tacize maruz kaldınız?  
88. Lütfen çalıştığınız kurumda maruz kaldığınız en son cinsel taciz olayını haturlayınız. Kim tarafından cinsel tacize uğradınız
89. Bunun işyerinizde tipik/sık rastlanan cinsel taciz olayı olduğunu düşünüyor musunuz
90. En son uğradığınız cinsel taciz olayında hangi birimde çalışmaktaydınız?    
91. Olaya nasıl cevap verdiniz? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)
Olay anında :Olaydan sonraSizin başınıza gelen gibi stresli bir olaydan sonra insanların bazen yaşadıkları problemler ve şikayetler aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer alan her bir madde için saldırıya uğradığınızdan beri  bu olaydan dolayı ne kadar rahatsız olduğunuzu belirtiniz.

92.Saldırının, rahatsız edici duygu ve düşünce şeklinde hayalinizde tekrar tekrar canlanması :
93. Olayı hissettirecek duygulardan, olayı düşünme ve konuşmaktan kaçınma
94. Aşırı tetikte, dikkatli ve savunma durumunda olma
95. Yaptığınız her şeyin boşuna bir uğraş olduğunu mu hissediyorsunuz?
96. Sizce bu olay önlenebilir miydi?  
97. Olayın nedenini araştırmak için her hangi bir işlem yapıldı mı?  
98. Eğer işlem yapıldıysa kim tarafından yapıldı?
99. Yapılan işlemler sonucunda size cinsel tacizde bulunan kişiye ne yapıldı? 
100. Olayla ilgili olarak yöneticiniz ya da işvereniniz aşağıdakilerden her hangi birini önerdi mi?


101. Olayın ele alınma yöntemi konusundaki memnuniyetinizi belirtiniz

102 . Eğer cinsel taciz olayını rapor etmediyseniz veya kimseye anlatmadıysanız neden rapor etmediniz ya da anlatmadınız? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)


D. SAĞLIK SEKTÖRÜ YÖNETİMİ / İŞVERENİ  

103. Kurum yönetiminiz aşağıdaki konular ile ilgili olarak her hangi bir politikası var mı?

Sağlık ve Güvenlik
İşyerinde fiziksel şiddet
Sözel istismar
Cinsel taciz
Zorbalık/bezdiri
Tehdit
104. İşyerindeki şiddeti önlemek için çalışma koşullarınıza yardımcı olacak aşağıdaki önlemlerin ne derecede etkili olacağını düşünüyorsunuz?
a. Güvenlik önlemleri (Güvenlik görevlisi, alarm)  
b. Çalışma ortamını düzenlemek (Işık, ses, sıcaklık, temizlik, mahremiyet)  
c. Hasta yakınlarının çalıştığınız birimlere erişimlerini kısıtlamak  
d. Hasta taraması (önceki saldırganlık durumunun kaydı vb.)  
e. Hasta protokollerininn düzenlenmesi ( kontrol ve kısıtlama prosedürleri, taşıma, ilaç tedavisi, bilgiye ulaşım)  
f. İşyerinde para alışverişini kısıtlama  
g. Personel sayısını artırmak  
h. Personelin sağlık kurumu dışında hizmet vereceği ortamların kontrol edilmesi ( özellikle evde bakım)  
i. Özel ekipman veya kıyafet kullanma (Üniforma kullanma veya kullanmama)  
j.Vardiya veya nöbet değiştirmek  
k.Yalnız çalışma sürelerini azaltmak  
l.Konu ile ilgili kişilere eğitim vermek  
m.İnsan kaynaklarını geliştirme  
n-Hiçbiri  
n .Diğer(lütfen yazınız)   
105. Son iki yıl içinde işyerinizde aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmıştır? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

106. Size göre, yukarıdaki değişiklikler günlük işlerinizde nasıl etkiye neden oldu?

107. Size göre işyerinizde fiziksel şiddet olaylarının yaşanmasına katkıda bulunan en önemli üç faktör nedir?

109. Size göre işyerinizde şiddet olaylarının azaltılmasında en önemli üç önlem nelerdir?
Bu kaydı gönderdikten sonra değiştiremez ve silemezsiniz!
Bu kaydı gönderdikten sonra değiştiremez ve silemezsiniz!
  Aralarında boşluk bırakmadan giriniz.