Skip Navigation Links
Giriş        
Çalışan Güvenliği ve Hakları

           Bilindiği üzere bugüne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmış ve özellikle kalite çalışmaları kapsamında çalışan güvenliği ile ilgili kurumsal yapılanmanın genel çerçevesi ve çalışma esasları belirlenmiştir. Şiddet olaylarının sağlık sistemimiz için önemli bir sorun olarak gündeme gelmesi ile birlikte çalışanlarımızın hak ve sorumlulukları konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması ve bu konuda bilgilendirilmesinin gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Bu nedenle; kurumlarımızda “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi”nin kurulması ve bu konu ile ilgili bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

          Bu kapsamda sağlık kurumlarında bir Başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulacaktır. Bağlı birimlerdeki çalışan hakları ve güveliğine ilişkin iş ve işlerini yürütmek üzere halk sağlığı müdürlükleri ve il sağlık müdürlüklerinde bir müdür yardımcısının doğrudan takibinde aynı birimler kurulacaktır. “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurumlarındaki çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunacaktır.