Skip Navigation Links
Giriş        
Hukuki Bakış

Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın, olay mutlaka adli mercilere intikal ettirilmelidir.

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması” Genelgesi Yeni

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışan Güvenliği Genelgesi
 
Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması